Agfa Gevaert - Alcatel - Arkema - Arla Foods - ARM Holdings - ASML BV - AstraZeneca - BHP Billiton - Bose Corporation - British Telecom - DaimlerChrysler - Dassault Systèmes - De La Rue Holdings - Dolby Laboratories - DSM NV - Dyson Group - EADS Deutschland - EADS France - EMI Group - Ericsson - Fresenius Medical Care - Fuji Photo Film - Gaz de France - GE Europe - GE India Technology Centre - General Electric Corporation - General Motors - Geox - Hoffmann-La Roche - Honeywell - IBM Corporation - IBM Global Services - Imerys - InBev - Infineon - Intel Corporation - Intel UK - Lucent Technologies - LVMH Moët Vuitton - Mars Corporation - Microsoft - Moët & Chandon - Nestlé - Nike - Novartis - Panasonic - Philip Morris Products - Philips International - Philips IP & Standards - Qualcomm - Research In Motion - Robert Bosch - Royal Dutch-Shell Group - Royal KPN - Salomon Sports - Sandoz Inc. - SAP AG - Scania - Shell International - Siemens - Solvay - Sony - Teva Pharmaceutical - Thales Communications - Thomson Financials Corp. - Thomson SA - TNT Group - Total - Toyota Motor - Unilever - Union Bank of Switzerland -

Download the brochure
DÔVODY PRE VAŠU ÚČASŤ

 • IP 2006 je rozhodujúce fórum pre účasť na najaktuálnejšej diskusii a vedení s cieľom efektívneho rozhodovania v Európe, na ktorom:
 • Európska komisia (EK) a čelní výrobcovia budú na najvyššej úrovni rokovať o návrhoch EK a očakávaniach v priemysle, za účelom premeny Európy na hnaciu silu duševného vlastníctva, z výskumu, vývoja a inovácie na konkurenčnú politiku
 • Firemní manažéri a odborníci na problematiku duševného vlastníctva načrtnú najlepšie postupy vo všetkých oblastiach riadenia duševného vlastníctva a naučia ako premeniť firmy na továrne nápadov prostredníctvom duševného vlastníctva
 • Manažéri duševného vlastníctva, právnici a štátne orgány budú diskutovať o tom, ako vyťažiť čo najviac z existujúceho systému a popremýšľajú o ďalšej ceste pre budúce reformy a ako najlepšie viesť diskusiu o duševnom vlastníctve
 • Jedinečná príležitosť stretnúť sa s úradníkmi pracovných skupín EK, ktorí sa zaoberajú všetkými aspektmi duševného vlastníctva
 • Významné stretnutie všetkých investorov zaoberajúcich sa duševným vlastníctvom v Európe
 • Jediná konferencia výkonných riaditeľov pre duševné vlastníctvo
 • Informácie o najnovších zisteniach McCreevyho dotazníka
 • Nastolenie jednoznačných kritérií pre japonské, americké a európske najlepšie praktiky
 • Informácie o najnovších trendoch, ktoré ovplyvňujú vaše priemyselné odvetvie
 • Udalosť, ktorá spája celé európske spoločenstvo v oblasti duševného vlastníctva
 • Neskreslené informácie: môžete sa učiť od „iniciátorov a tvorcov“ európskeho duševného vlastníctva
 • Praktické informácie: zdokonalíte vaše riadenie duševného vlastníctva
 • Poprední odborníci a prvotriedni rečníci
 • Najlepšia hodnota za vaše peniaze


  Preložené skupinou RWS, poprední špecialisti na preklady patentov
  www.rws.com


          
         


IP2006 is the genuine paneuropean IP Summit    |   ? Premier Cercle 2006